Zelena pustinja

Na nekoliko kilometara od mrtvog mora, u najsurovijim uslovima za život na planeti izveden je eksperiment ozelenjavanja i pošumljavanja pomoću izuzetnog permakulturnog dizajna, a koji je vodio australijanac  Džef loton (Geoff Lawton).  Projekat je fokusiran na stvaranje održivog (!) eko sistema koji je u stanju da zadrži i iskoristi svaku kap retkih kiša i svako zrno vredne organske materije koje se stvori u njemu, menjajući pejzaž kao i duh ljudi koji žive u neposrednoj blizini. Neverovatno je videti oazu u pustinji, posebno oazu koja nema izvor vode nego opstaje zahvaljujući neverovatnoj simbiozi svih svojih elemenata, uključujući i ljude! Za sada nažalost bez prevoda..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: