Permakultura

 

Vi "zeleni" morate razumeti da će uništenje planete možda morati da bude cena koju ćemo platiti radi zdravlja ekonomije!

Vi "zeleni" morate razumeti da će uništenje planete možda morati da bude cena koju ćemo platiti radi zdravlja ekonomije!

Izraz nastao spajanjem reči PERMAnentna agriKULTURA je način stvaranja uravnotežene ljudske okoline. Osim agrikulture, u sebe uključuje i kulturu stanovanja, infrastrukturu, životinje i sve druge elemente koji okružuju čoveka. Pokušava da stvori  njihovu optimalnu kombinaciju, tako da svaki element ima višestruku funkciju i pomaže drugim (krov terase koji je projektovan da štiti kuću od letnjeg sunca, a zimi dopušta da zraci prođu i greju kuću, ili jezerce koje je izvor insekata za lokalni eko sistem, služi i kao rezervoar vode u sušnom periodu, dok zimi reflektuje zrake niskog  sunca na biljke koje su osetljive na hladnoću). Ovakav pristup traži manje  fizičkog rada, ali i više posmatranja prirodnog sistema i razmišljanja. Temelj promene je u shvataju da čovek nije vlasnik prirode, nego jedan njen mali (mada najkompleksniji) deo. More

Zašto besplatni recepti?

fini, ručno pravljeni

naši sapuni

Naši su sapuni potpuno bio-razgradivi, izrazito prijatni za kožu i potpuno nekomercijalni! Prilikom pokretanja ove proizvodnje rešili smo da stavimo recepte i uputstva na raspolaganje svima!  Ovim  vam stavljamo u ruke najbolji alat kontrole, jer će vam biti poznata proizvođačka cena, a samim tim i naša zarada, te tako možete pouzdano proceniti da li je prodajna cena prihvatljiva ili ne. Takođe, možete  smanjiti troškove u kućnom budžetu praveći ove proizvode sami!

Mnogima od nas je dozlogrdilo “prodavanje magle”, nejasni kriterijumi određivanja cena i sastava robe koju kupujemo, artikli su pakovani u sve šareniju ambalažu i sve su lošijeg kvaliteta. Svedoci smo neverovatno drskog nadmetanja proizvođača i trgovaca u tome ko će da nam više “podvali” (npr. neprozirno pakovanje u kome čips ispunjava jednu trećinu a ostatak je ispunjen VAZDUHOM, onda najblaže rečeno čudna pakovanja od 78 grama, 1,8 dl., a sve u cilju zamagljivanja prave cene, pa sokovi od jabuka i bundeva koji se volšebno pretvaraju u sokove od jagoda, kajsija i sl. a tog voća imaju samo u tragovima… Spisak je ogroman, i samo raste).

Ne mora tako!

Može se proizvoditi i prodavati a da se ne vređa ničija inteligencija, u skladu sa humanijim i lepšim principima nego što je to danas slučaj. Ovo nam se čini kao put u dobrom pravcu. Na ovaj način dajemo mali doprinos borbi protiv nezdravih ideja komercijalizacije i patenata, koji u samoj svojoj biti predstavljaju sečenje grane na kojoj svi sedimo.

Podržavamo načelo lokalne proizvodnje, lokalne razmene dobara i otvoreno znanje, kao i načela PERMAnenetne agriKULTURE. Biće nam čast i zadovoljstvo da trampimo naše proizvode za vaše.

Next Newer Entries